كوچك يا بزرگ كردن بخش :.آزمونها
کلاس جبرانی متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی ( متون 1) با آقای پورمند روز سه شنبه مورخ 96/02/19 ساعت 8 الی 12 برگزار می گردد.*** جلسه پزشکی قانونی روز چهارشنبه مورخ 96/02/06 ساعت 13 الی 15 در دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر برگزار می گردد.**** جلسه جبرانی تاریخ و مکاتب در روانشناسی با خانم جاوید پرور روز شنبه مورخ 96/02/09 ساعت 08:30 برگزار می گردد.*** قابل توجه دانشجویانی که با آقای عزیزی کلاس دارند روز چهارشنبه مورخ 96/02/06 ساعت 13 در دانشگاه حضور یابند. *** کلاس ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 با آقای محمدی مورخ 96/02/11 و 96/02/25 لغو و جبرانی آن در تاریخ های 96/02/20 و 96/02/30 ساعت 13 الی 17 برگزار می گردد. جلسه جبرانی کلاس انقلاب اسلامی ایران با آقای معتمدی روز چهارشنبه مورخ 96/02/20 ساعت 8 الی 12 برگزار می گردد.*** جلسه جبرانی کلاس تفسیر موضوعی قرآن کریم با آقای معتمدی روز چهارشنبه مورخ 96/02/20 ساعت 13 الی 17 برگزار می گردد.
کلاس مدیریت تطبیقی سیاستهای جهانگردی با آقای صالحی روز چهارشنبه مورخ 96/02/06 ساعت 8 الی 17 برگزار می گردد.*** کلاس ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 با آقای محمدی مورخ 96/01/28 لغو و جبرانی آن روز دوشنبه مورخ 96/02/04 ساعت 13 برگزار می گردد.*** کلاس انقلاب اسلامی ایران مورخ 96/01/30 لغو و جبرانی آن روز چهارشنبه مورخ 96/02/06 ساعت 8 الی 12 برگزار می گردد.***کلاس روانشناسی عمومی با خانم سلطانی مورخ 96/01/30 ساعت 8 لغو و جبرانی آن متعاقباً اعلام می گردد.***جلسه جبرانی آمار و احتمالات با خانم کریمی روز شنبه مورخ 96/02/16 ساعت 8 الی 12 برگزار می گردد.*** جلسه جبرانی آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 با خانم کریمی روز شنبه مورخ 96/02/16 ساعت 13 الی 17 برگزار می گردد.*** کلاس مالیه عمومی با خانم سعیدی مورخ 96/02/19 به تاریخ 96/02/12 ساعت 13 منتقل گردید.*** کلاس توسعه اقتصادی با خانم سعیدی مورخ 96/02/12 از ساعت 13 به ساعت 8 منتقل گردید.
جهت دریافت میانترم نیمسال دوم 96-95 اینجا کلیک کنید.
کلاس مدیریت مالی 1 با خانم شیر محمدی از تاریخ 96/02/17  به تاریخ 96/02/10 همان ساعت موکول گردید. *** کلاس اصول حسابداری 1 با خانم شیر محمدی مورخ 96/01/15 لغو و جبرانی آن روز دوشنبه مورخ 96/01/21 ساعت 8 برگزار می گردد.
برنامه کلاسی نیمسال دوم 96-95
جهت دریافت برنامه کلاسی نیمسال دوم 96-95 اینجا کلیک کنید.
1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما